Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ima Angyalokkal

2014.09.19

 

 IMÁK AZ ŐRANGYALHOZ

Istennek szent angyala, áldott legyen az óra,
amelyben Isten jósága téged védelmezőmmé rendelt!
Fordítsd szívemet Istenhez, taníts e világ forgatagában is
az Ő jelenlétében élnem!

Kérlek, mutass utat kísértés idején!
Isten engedelmével szólj mások angyalához is értem
bajos ügyeimben!

Ha megbotlik lábam, segíts felállnom,
hogy az égi boldogságban mint Isten gyermeke találkozhassak egykor veled!
Hála tenéked!

Ámen
 
REGGELI IMA A SZENT ŐRANGYALHOZ!

Ó, szent őrangyalom! Teljes szívemből köszönöm , hogy ismét egész éjjel megóvtad testem, szellemem és lelkem minden sérülésétől. Hálából védelmedért ezt a napot teljesen a Te tiszteletedre és Isten tiszteletére és magasztalására akarom áldozni. Kezeid által minden tettem, gondolatom és érzésem Istennek, az Úrnak ajánlom fel. Segíts mindent úgy rendeznem, hogy méltó legyen kezeid által Isten örök fensége elé juttatni.
Óvj meg a bennem lakozó gonosztól. Óvj meg mindentől, ami becsületemnek, életemnek és jó szándékomnak árthat. Rád bízom testem, szellemem és lelkem, oltalmad alatt mindenkor biztos leszek abban, hogy ha Te vezetsz, nem tévedek, ha Te gondoskodsz rólam, nem ér bánat. Ó, Isten angyala, ki védelmezőm vagy, világosíts meg, óvj és vezess engem ma és mindennap. Ámen!

ESTI IMA A SZENT ŐRANGYALHOZ!

Ó, szent őrangyalom! Segítségeddel ismét eltelt egy nap. Szívem mélyéből köszönöm az Atyának, Szűz Máriának és személyesen Neked, mindazt a felismerést, nyilvánvaló és számomra rejtett irányítást, egyáltalán minden kegyet, melyet a nap folyamán kaptam. Te kérted, közvetítetted számomra és részesítettél benne. Ha egy pillanatra visszatekintek az elmúlt napra, akkor ismét annyi hiányosságot fedezek fel magamban. Letértem a tökéletességhez vezető útról, midőn nem követtelek és nem bíztam benned eléggé. Ezáltal megbántottalak Téged, leghűbb kísérőm és védelmezőm. Őszintén bánom mindezen romlottságokat és állhatatosan kérlek, legdrágább barátom, bocsáss meg nekem. Kérd számomra Isten kegyét, szabadjon még jobban érzékelnem vezetésed, hogy a jövőben tanácsod felismerhessem. Így terjeszd ki fölém karjaid, és őrizve állj mellettem ezen éjjelen. Akkor nincs gonosz ellen, ki hozzám közeledni merjen és nincs számomra veszély. Édesen alszom védelmed alatt az én Istenem és Atyám iránti hitben, reménységben és szeretetben, kinek orcáját Te látod, és akit ma éjjel légy szíves helyettem imában kérni, tisztelni és magasztalni. Ámen!

IMÁK A SZENT ANGYALOKHOZ

Szent Aduachiel angyal,

Esedezve hívlak, hogy igazságot kapjak! Segíts ügyemben, hogy ezt az isteni igazságosságot a Te közbenjárásod és ráhatásod által elérjem! Segíts isteni igazságodat elfogadni, még ha az nem is egyezik az én vágyaimmal és elképzeléseimmel, és nem vagyok képes a magasabb értelmet mögötte felismerni! Ámen.

Szent Ambriel angyal,

Téged szóltalak, hogy tudásra tegyek szert! Kérlek, a Te isteni ráhatásod által engedj minden olyan tudást eljutni hozzám, melyre életutam során szükségem van! Add, hogy időben felismerni, értékelni és elfogadni tudjam! Ámen.

Szent Ashtiel angyal,

Téged szólítalak, hogy segítségedet megkapjam terveimhez! Adj nekem belátást, mely szükséges ahhoz, hogy elhatározásomat jól vigyem keresztül! Kérlek, küldd nekem a Te isteni erődet a siker érdekében! Ámen.

Szent Asinel angyal,

Esedezve, és alázatosan hívlak, szerencséért, szerencsés véletlenekért és boldogságért! Kérlek, a Te isteni erőd által részesíts engem szerencsében, szerencsés véletlenekben és boldogságban! Fogadd kegyesen kérésem és tégy javamra! Segíts abban is, hogy megértsem, ha nem szabad segítened, olyan okból, melyeket jelenlegi nézőpontomból nem láthatok, s amelyek mégis az én hasznomra vannak! Ámen.

Szent Asmodel angyal,

Esedezve hívlak, hogy élni tudjam a minden létező iránti kozmikus szeretetet, felebaráti szeretetet, és hogy misztikus élményekhez jussak! Kérlek, segíts, szeretetteljes isteni angyal, a Te isteni ráhatásoddal, hogy mindezt megkaphassam és kisugározhassam! Nagyon kérlek, ajándékozd nekem segítséged és jóságod, hogy az Univerzum minden erejének legnagyobbikát, a szeretetet, megtapasztalhassam! Ámen.

Szent Asradiel angyal,

Téged szólítalak, hogy egy igen mélyreható, eredendő, a gyökerekig menő dologban (nevezzük meg a dolgot) a segítségedet megkaphassam! Kérlek, küldd segítőkész erőd, hogy ügyem jó fordulatot vegyen! Ámen.

Szent Asrael angyal,

Halál szent angyala, esedezve kérem könyörületed egy lélek földi életből való eloldódásához! Engedd (név) lelkének evilági életét bevégeznie! Hass a Te isteni erőd és hatalmad által, hogy e lélek földi éltének láncai eloldódjanak! Arra is kérlek, hogy, ha Isten kegyére talál, kísérd ezt a lelket a Fénybe. Hallgasd meg kérésem és segíts megbíznom abban, hogy ha nem avatkozol be, erre olyan szükségszerűség ad okot, melyet nem láthatok, és ezért talán nem is foghatok fel! Ámen.

Szent Asturel angyal,

A Te irgalmasságod szólítom! Érezz együtt velem! Ha csak egy tökéletlen ember vagyok is, add erőd nekem! Épp tökéletlenségem miatt van sürgősen segítségedre. Kérlek, részesíts benne! Ámen.

Szent Auretiel angyal,

Segíts betegségemben! Te, ki tökéletes vagy, rendelkezel azzal a lehetőséggel, hogy tökéletességedet az én földi testemre kisugározd. Segíts nekem földi porhüvelyem!

Szent Baamiel angyal,

Téged szólítalak, hogy védelmedet kérjem! Kérlek, óvd meg birtokom és családom a vihar veszélyeitől!

Szent Balachiel angyal,

Kérlek, segíts nekem pozitív energiáiddal, hogy beszédem, melyet holnap az ügyvezetőség előtt elő kell adnom, jól sikerüljön! Nagyon fontos számomra, hogy a visszásságokat egyértelműen fel tudjam mutatni. Segíts nekem, hogy az üzemi probléma bonyolult összefüggéseit érthetően fel tudjam vázolni! Nagyon köszönöm a segítségedet!

Szent Baradiel angyal,

Könyörgöm hozzád. Kérlek, őrizd meg terményemet a jégkártól, melyet be kell takarítanom, hogy családomat táplálni tudjam! Ezért szívből kérlek Téged, segíts nekem energiáiddal a jégkárt elhárítani! Köszönöm Neked!

Szent Baraquiel angyal,

Állhatatosan kérlek Téged, óvd meg házamat, birtokomat és terményemet a villámcsapástól!

Szent Beleguel angyal,

Kérlek, segíts az én kis fiamnak az örömteli iskolakezdésben, és mindenekelőtt add, hogy legyen kedve tanulni! Köszönöm Neked segítségedet!

Szent Bokumiel angyal,

Kérlek, áramoltasd hozzám és zenekaromhoz a Te narancsszínű energiád, azért, hegy az előttünk álló koncert jól sikerüljön, és a minket meghallgató embereknél jó visszhangra leljen! Köszönet ezért Neked!

Szent Cambriel angyal,

Kérlek, segíts nekem azokat a megfelelő embereket és megfelelő körülményeket magamhoz vonzanom, melyekre spirituális továbblépésemhez szükségem van! Kérlek, segíts megértenem, hogy a nekem vagy mások javát szolgáló okokból nem szabad beavatkoznod! Még ha nem is értem azonnal az összefüggéseket, kérlek, áramoltasd hozzám energiád!
IMA GYERMEKEIM ŐRANGYALÁHOZ

Rátok bízom enyéimet,
mikor én már nem őrizhetem, nem vezethetem Őket.
Védjétek meg Őket ma és minden nap
minden testi és lelki bajtól,
hogy megmeneküljenek a rossztól.
Ébresszétek föl lelkiismeretüket a kísértések idején,
és erőtökből kölcsönözzetek támaszt nekik
a lankadás óráján.
Szent angyalok,
kik örökké az Úristen színe előtt jártok,
kérjétek az Istent,
hogy mindent jó végre vezessen családunkban,
hogy mi, akik összetartozunk,
majdan veletek együtt dicsérhessük és imádhassuk Őt.

Ámen
IMA ŐRANGYALOMHOZ
 
Szent őrangyalom,
akit Isten egész életemre kísérőként adott mellém,
ments meg az örök élet számára,
teljesítsd velem kapcsolatos kötelességedet,
amit Isten szeretete rád bízott.
Rázz fel fásultságomból és húzz ki gyengeségemből!
Torlaszolj el előttem minden helytelen utat és gondolatot!
Nyisd meg szememet Istenre és a Keresztre!
De zárd be a fülemet a gonosz ellenség sugallatai elől!
Őrködj felettem, amikor alszom,
nappal pedig adj erôt kötelességeim teljesítéséhez
és az áldozat vállalásához,
hogy majdan a mennyben örömöd és jutalmad legyek.

Ámen

 
ANGYALI ÜDVÖZLET
 
Üdvözlégy Mária! 
Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, 
áldott vagy te az asszonyok között,
 és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. 
 
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja!
 Imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján.
IMA ANGYALI VÉDELEMÉRT

Isten áldott angyalai, meghívunk benneteket az életünkbe, 
hogy isteni fényt nyújtsatok nekünk védelmezőn körülvéve lelkünket,
 szellemünket, testünket,
 az otthonunkat és anyagi tulajdonunkat. 
 
Segítségül hívjuk az Isteni közreműködést azáltal, 
hogy a negatív energiákat és erőket az Isteni Fény Kötelékébe zárjuk,
 ahonnan egyik sem menekülhet, 
mert mindnek hatalmát elveszi a mindentudó, mindenható teremtő. 
 
Minden negatív energiát az ürességbe vessetek, 
hogy onnan soha vissza ne térjen. 
Töltsetek meg minden megüresedett helyet a Szent Isteni Fénnyel.
 Köszönjük az Isteni védelmet és az áldást.

Kérlek, védjetek meg, tisztítsatok meg mindenkit és bocsássatok meg mindenkinek. 
Kérlek, adjátok meg nekünk azt a megértést, 
hogy mindenkit elfogadjunk anélkül, hogy ítéletet mondanánk valaki felett.
 Köszönjük.
 
Amen.
 

 
 
IMÁDSÁG OLTALOMÉRT
 
Mennyei Atyám oltalmát és szeretetét é
s kegyelmét kérem alázattal.
Kérem az angyalok segítségét, 
hogy meg ne üssem a kőben a lábam, 
hogy hordozzanak engem.

Kérem Jézus segítségét és szentlélek erejét, 
hogy átjárja egész testemet és kiáradjon rajtam keresztül
Kérem a fény templom szolgáinak, fény köpenyét, 
hogy fény erejével védelmezzenek.

Ámen

 


GYERMEK NAPI IMÁJA AZ ŐRANGYALHOZ

 
 

 Reggeli ima

Köszönöm hó őrangyalkám,
Hogy az éjjel vigyáztál rám,
Álmaimban égben jártam,
angyalokkal játszadoztam.
 
 

Esti ima
 
Őrangyalom, szívből kérlek,
Bűntől, bajtól őrizzél meg!
Életemben légy vezérem,
Halálomkor állj mellettem!
 
 Amen.

 
 

ESTI IMA AZ ŐRANGYALUNKHOZ

Őrangyalom, vigyázz éjjel,
Senkit bánat, baj ne érjen,
Reggel vígan tekintsen rám
Apám, anyám, kistestvérem!
Amen.

Ó, édes jó őrangyalkám,
Éjjel-nappal vigyázz reám!
Légy mellettem, hogy míg élek,
Mindig jó és jámbor legyek,
S ha meghalok, vezess be
Jó Istenhez, a mennybe.
Amen.
IMA ANGYALI VÉDELEMÉRT

Isten áldott angyalai, meghívunk benneteket az életünkbe, 
hogy isteni fényt nyújtsatok nekünk védelmezőn körülvéve lelkünket,
 szellemünket, testünket,
 az otthonunkat és anyagi tulajdonunkat. 
 
Segítségül hívjuk az Isteni közreműködést azáltal, 
hogy a negatív energiákat és erőket az Isteni Fény Kötelékébe zárjuk,
 ahonnan egyik sem menekülhet, 
mert mindnek hatalmát elveszi a mindentudó, mindenható teremtő. 
 
Minden negatív energiát az ürességbe vessetek, 
hogy onnan soha vissza ne térjen. 
Töltsetek meg minden megüresedett helyet a Szent Isteni Fénnyel.
 Köszönjük az Isteni védelmet és az áldást.

Kérlek, védjetek meg, tisztítsatok meg mindenkit és bocsássatok meg mindenkinek. 
Kérlek, adjátok meg nekünk azt a megértést, 
hogy mindenkit elfogadjunk anélkül, hogy ítéletet mondanánk valaki felett.
 Köszönjük.
 
Amen.
 

 
 
IMÁDSÁG OLTALOMÉRT
 
Mennyei Atyám oltalmát és szeretetét é
s kegyelmét kérem alázattal.
Kérem az angyalok segítségét, 
hogy meg ne üssem a kőben a lábam, 
hogy hordozzanak engem.

Kérem Jézus segítségét és szentlélek erejét, 
hogy átjárja egész testemet és kiáradjon rajtam keresztül
Kérem a fény templom szolgáinak, fény köpenyét, 
hogy fény erejével védelmezzenek.

Ámen

 


GYERMEK NAPI IMÁJA AZ ŐRANGYALHOZ

 
 

 Reggeli ima

Köszönöm hó őrangyalkám,
Hogy az éjjel vigyáztál rám,
Álmaimban égben jártam,
angyalokkal játszadoztam.
 
 

Esti ima
 
Őrangyalom, szívből kérlek,
Bűntől, bajtól őrizzél meg!
Életemben légy vezérem,
Halálomkor állj mellettem!
 
 Amen.

 
 

ESTI IMA AZ ŐRANGYALUNKHOZ

Őrangyalom, vigyázz éjjel,
Senkit bánat, baj ne érjen,
Reggel vígan tekintsen rám
Apám, anyám, kistestvérem!
Amen.

Ó, édes jó őrangyalkám,
Éjjel-nappal vigyázz reám!
Légy mellettem, hogy míg élek,
Mindig jó és jámbor legyek,
S ha meghalok, vezess be
Jó Istenhez, a mennybe.
Amen.